افتتاح نمایشگاه دست آوردهای معلولان و زنان سرپرست خانوار در بوشهر

گزارش تصویری از افتتاح نمایشگاه دست آوردهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش در مدرسه سعادت شهر بوشهر.

در دومین روز از هفته بهزیستی نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی استان ، افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش با حضور مهدی عابدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بوشهر ، معاونین امور اجتماعی، مشارکت ها و اشتغال، امور توانبخشی، توسعه پیشگیری، مسئول حراست، روسای اداره پذیرش و هماهنگی ، فناوری اطلاعات بهزیستی استان، سرپرست بهزیستی شهرستان بوشهر و کارکنان بهزیستی در مدرسه سعادت شهر بوشهر افتتاح شد .