پارچه بافی

احیای پارچه بافی سنتی به همت بانوی کارآفرین زاهدانی
تیر ۱۱, ۱۴۰۲

احیای پارچه بافی سنتی به همت بانوی کارآفرین زاهدانی

مهارت و ابتکار ایرانیان در هنر بافندگی در حالی سابقه‌ای بس طولانی دارد که پارچه بافی در زابلستان قدمتی افزون برپنج هزار سال داشته، گویای این مطلب تکه پارچه های دست بافت کشف شده در شهر سوخته است که نمونه ای از این هنر در پنج هزار سال پیش می باشد.

برو بالا