آرایشگری

صیانت از دین با آرایشگران صیانه
بهمن ۸, ۱۴۰۲

صیانت از دین با آرایشگران صیانه

او در اولین ملاقات خود با آرایشگرن خدامحور به معرفی «صیانه» بانوی آرایشگر خداپرست دربار فرعون پرداخت و صحبت از زندگی او سبب شد تا با تصمیم همه افراد نام گروه شان را «صیانه» بنامند نامی که برازنده چنین کاری نیز بود؛ صیانت از دین خدا.

برو بالا