کارفرما

استخدام کارمند یا پارتنر جنسی؟/ روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران
تیر ۹, ۱۴۰۱

استخدام کارمند یا پارتنر جنسی؟/ روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران

در سایه آمار رو به رشد بیکاری در کشور آسیب‌دیگری نیز چهره می‌نماید، تلاش برخی کارفرمایان برای سوءاستفاد از وضعیت موجود و نگاه جنسی به زنان در جستجوی کار. در این گزارش وضعیت موجود را با نگاهی به آمار اشتغال زنان در کشور مورد بررسی قرار داده است. نبود کار و شدت گرفتن بیکاری در […]

برو بالا