چریک پیر

چریک پیر، لقبی که حاج‌قاسم به یک زن داد
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

چریک پیر، لقبی که حاج‌قاسم به یک زن داد

«اسدی» با بیان اینکه گردان «نانوا» از زمان جنگ توسط «زهرا اسدی» که عنوان چریک پیر را از طرف سردار سپاه اسلام حاج قاسم دریافت کرد، راه اندازی شد، گفت: پس از جنگ نیز ما توانستیم این راه را ادامه دهیم که هدف از انجام این کار این است که در اربعین حسینی خدمتی به […]

برو بالا