پیشرفت بانوان

دستاوردهای حوزه زن و خانواده در فرهنگ و سیاست
اسفند ۱۸, ۱۴۰۲
به بهانه روز جهانی زن:

دستاوردهای حوزه زن و خانواده در فرهنگ و سیاست

گستره وسیع دستاوردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و... زنان شگفت انگیز ترین ویژگی کشورمان در 4 دهه اخیر برای ایجاد فرصت و تقویت زمینه مشارکت ترقی خواهانه زنان در عرصه های گوناگون است.

نگاهی به دستاوردهای زنان در حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران در چهار دهه اخیر
اسفند ۱۷, ۱۴۰۲
به بهانه روز جهانی زن:

نگاهی به دستاوردهای زنان در حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران در چهار دهه اخیر

ارتقای جایگاه زنان در ایران و باز شدن فضا برای حضور آنها در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه های علمی، ورزشی و دانشگاهی غیرقابل انکار است. این در حالی است که کشورهای غربی همواره تلاش می‌کنند تا در یک روایت جعلی چهره‌ ای ضعیف از زن ایرانی به نمایش بگذارند.

برو بالا