پوست

خوابی که مافیای زیبایی برای زنان ایرانی دیده است
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

خوابی که مافیای زیبایی برای زنان ایرانی دیده است

مدت‌های زیادی است که شاهد مداخله سالن‌های آرایشی در امور پزشکی هستیم. کار غیرقانونی‌ای که به‌دور از هرگونه ترسی به‌راحتی در فضای مجازی و حقیقی تبلیغ می‌شود و مشتریان زیادی را به سمت‌وسوی خود می‌کشد. مدت‌های زیادی است که شاهد مداخله سالن‌های آرایشی در امور پزشکی هستیم. کار غیرقانونی‌ای که به‌دور از هرگونه ترسی به‌راحتی […]

برو بالا