پست های اجرایی

امتیاز به زنان جامعه بابت ایفای مسئولیت های اجتماعی شان
خرداد ۱۰, ۱۴۰۲
آیین گشایش نخستین دوره آموزش زنان و حکمرانی

امتیاز به زنان جامعه بابت ایفای مسئولیت های اجتماعی شان

زنان در جامعه ایرانی دارای مسئولیت چندگانه هستند به همین خاطر باید در قوانین از جمله حوزه اشتغال و خانواده و بستر جامعه بابت ایفای این مسئولیت‌ها، امتیازاتی داده شود.

برو بالا