پروین اعتصامی

پروین اعتصامی بانوی ماندگار ادبیات فارسی
اسفند ۲۶, ۱۴۰۲

پروین اعتصامی بانوی ماندگار ادبیات فارسی

 ۲۵ اسفند سالروز تولد شاعری است که بسیاری او را به عنوان مشهورترین شاعر زن و احیا کننده قالب‌ شعری مناظره می‌دانند.

سالروز تولد بانوی ماندگار شعر فارسی
اسفند ۲۵, ۱۴۰۱

سالروز تولد بانوی ماندگار شعر فارسی

۲۵ اسفند ماه سالروز تولد پروین اعتصامی بانوی ماندگار تبریزی شعر فارسی و از زنان تاثیرگذار تاریخ ادبیات معاصر است.

برو بالا