مستمری

پدیده عجیب افزایش طلاق صوری در ایران
مهر ۲۴, ۱۴۰۱

پدیده عجیب افزایش طلاق صوری در ایران

دور زدن قانون تأمین اجتماعی برای بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین چند سالی است که آغاز شده اما از دو سال گذشته افزایش تعداد این پرونده‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را به واکنش واداشته است.

برو بالا