مدیریت شهری

کوچه‌های خلوت و تاریکی‌های شبانه پارک‌ها از جمله فضاهای بی‌دفاع شهری برای زنان، کودکان و سالمندان/بسترهای فراوانی برای اشتغال زنان و جوانان در حوزه شهری وجود دارد
شهریور ۵, ۱۴۰۰

کوچه‌های خلوت و تاریکی‌های شبانه پارک‌ها از جمله فضاهای بی‌دفاع شهری برای زنان، کودکان و سالمندان/بسترهای فراوانی برای اشتغال زنان و جوانان در حوزه شهری وجود دارد

عضو شورای شهر تهران گفت:‌ در حوزه شهری بسترهای فراوانی را برای اشتغال جوانان و زنان سرپرست خانوار داریم و باید این بسترها را آماده کرده و آنها را افزایش دهیم. «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ارتقا کیفیت زندگی زنان در شهر تهران به ویژه […]

برو بالا