سینمای دفاع مقدس

جای خالی چهره حقیقی زنان در سینمای دفاع مقدس
مهر ۹, ۱۴۰۲

جای خالی چهره حقیقی زنان در سینمای دفاع مقدس

در دهه اول سینمای دفاع مقدس یا حضور زنان در آثار سینمایی حذف شده و یا به شکلی کلیشه‌ای بازنمایی شده است. ناتوانی و گنگی سینمایی که تنها تجربه سینمای دوران طاغوت را در کارنامه خود دارد، قدرت ترسیم زن انقلابی را در قاب خود ندارد.

برو بالا