سزارین تقویمی

هشدار وزارت بهداشت به سزارین‌‌های تقویمی در «۰۲.۰۲.۰۲»
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۲

هشدار وزارت بهداشت به سزارین‌‌های تقویمی در «۰۲.۰۲.۰۲»

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار اقدامات کنترلی به منظور عدم رشد آماری سزارین های تقویمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ و اعمال مقررات در برخورد با تخلفات احتمالی شد.

برو بالا