رکن اصلی در کشت

ستون کشاورزی استان گلستان زنان کارگر هستند
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
کشاورزی استان گلستان

ستون کشاورزی استان گلستان زنان کارگر هستند

زنان کارگر در گردنه‌های سخت و پر پیچ و خم کشاورزی ایفاگر نقشی مهم و اساسی در فرایند کاشت، داشت، برداشت و فروش محصولات هستند و به مثابه نگینی درخشنده و همیشه پویا، در رشد تولید و بهبود جایگاه اقتصادی وکشاورزی گلستان نقش مهمی دارند.

برو بالا