حجاب زنان

به زن‌های جامعه که می‌رسیم قید و قیودهای ما زیاد می‌شود
خرداد ۲۴, ۱۴۰۳
صندوقچه انتخابات؛ نامزدها:

به زن‌های جامعه که می‌رسیم قید و قیودهای ما زیاد می‌شود

مرد ما نیز اگر رعایت نزاکت و آداب صحیح اخلاقی را رعایت نکند و حفظ شئونات نکند او نیز هنجارشکن خواهد شد. بین مردان و زنان ما نباید تفاوتی باشد اما مشاهده می‌کنیم که به زن‌های جامعه که می‌رسیم قید و قیودهای ما زیاد می‌شود.

لباس زنان کرمانشاهی از محجبه ترین پوشش های بشری بوده است
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۲
شهردار کرمانشاه با اشاره به سابقه تاریخی حجاب در ایران

لباس زنان کرمانشاهی از محجبه ترین پوشش های بشری بوده است

لباس زنان کرمانشاهی از محجبه ترین پوشش های بشری بوده است.

برو بالا