تبعات خانواده معتاد

حقایقی پنهان از زنانه شدن اعتیاد در کشور
تیر ۵, ۱۴۰۲
به بهانه روز مبارزه با مواد مخدر

حقایقی پنهان از زنانه شدن اعتیاد در کشور

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات عصر حاضر است و براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی اعتیاد به مواد مخدر در کنار سه مسأله جهانی یعنی آلودگی محیط زیست، تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی و فقر و شکاف اقتصادی به عنوان یک مساله اساسی مطرح شده‌ است.

برو بالا