تاریخ و ادبیات

جایگاه زنان شاعر و نویسنده در دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

جایگاه زنان شاعر و نویسنده در دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی

طاهره صفارزاده، سیمین دانشور، مستوره کردستانی، تاج السلطنه و ... زنانی هستند که در دوره‌های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی دست به قلم شدند و ترجمه قرآن به انگلیسی و داستان‌های ماندگار تولید کردند.

برو بالا