تاریخ زنان

زنان، سوژه های مغفول در سریال های تاریخی
آبان ۱۰, ۱۴۰۱

زنان، سوژه های مغفول در سریال های تاریخی

به یاری خدا و پشتیبانی ختم رُسل افکار بی‌آلایش و منویات بی غل و غش خود را که پرورش یافته در مملکت اسلامی و آبیاری شده از شرایع و قوانین حضرت ختم النبیین است را بر روی کاغذ آورده‌ایم. این یک خط و نیم که کمتر از ۴۰ کلمه هم است، پاره‌ای از اولین مقاله […]

برو بالا