تابلو

بازتعریف مادرانگی در هنر معاصر
دی ۲۴, ۱۴۰۱

بازتعریف مادرانگی در هنر معاصر

تابلوهای بی‌شماری با موضوع مادر در سبک‌های مختلف هنری ازجمله امپرسیونیسم و کوبیسم ترسیم‌شده است. در هرکدام از سبک‌های مختلف، جوهره اصلی مشترک است و آن عشق پاک مادر به فرزند است.

برو بالا