بیمه فراگیر خانواده

آغاز به کار اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار در استان مرکزی
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

آغاز به کار اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار در استان مرکزی

بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویان که از چندماه پیش توسط دولت یازدهم آغاز شده است با بازخوردهای مثبتی در میان اقشار مختلف مردم استان مرکزی به‌ویژه این دو قشر جامعه مواجه شده است.

برو بالا