بیمه زنان باردار

حق بیمه زنان باردار چقدر است
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

حق بیمه زنان باردار چقدر است

بعد از اعلام خبر پوشش بیمه‌ای رایگان زنان باردار در تابستان امسال برای مدت کوتاهی این طرح به همین شکل دنبال شد و تعدادی از بانوان باردار فاقد بیمه هم تحت پوشش قرار گرفتند، اما بعد از مصوبه ۳۰ مردادماه در دولت، مقرر شد ضمن لغو پوشش رایگان  بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه براساس ارزیابی وسع خانوارها انجام شود و سرپرست خانوار براساس دهک اعلامی از سوی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی حق بیمه خود و خانواده را بپردازد.

برو بالا