بیمه رایگان

بیمه رایگان مادران غیر شاغل جهت اجرا ابلاغ شد
فروردین ۷, ۱۴۰۲

بیمه رایگان مادران غیر شاغل جهت اجرا ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیر شاغل خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری را جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت احوال کشورو معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.

برو بالا