بلوغ

توانمندسازی دانش آموزان دختر با آموزش یک کتاب جدید زنانه
مهر ۱۰, ۱۴۰۲

توانمندسازی دانش آموزان دختر با آموزش یک کتاب جدید زنانه

امسال برنامه تربیت کنشگر فضای رسانه، برنامه هویت دخترانه، برنامه توانمندسازی دختران با هویت دخترانه و نیز سبک زندگی دخترانه در دستور کار قرار دارد.

انسیه خزعلی کودک همسری را تایید نکرد
شهریور ۸, ۱۴۰۱

انسیه خزعلی کودک همسری را تایید نکرد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت «بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست. ما طرفدار قطعی ‎ازدواج بالغانه هستیم تا شاهد استواری نهاد والای ‎خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی خصوصاً در مناطق محروم دارد.»نسیه خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه ما با […]

برو بالا