بزهکاری

مادران کرایه‌ای و مهدکودک محوری؛ پیامدهای گسترش جنبش فمینیسم
آبان ۲۵, ۱۴۰۲

مادران کرایه‌ای و مهدکودک محوری؛ پیامدهای گسترش جنبش فمینیسم

یکی از پیامدهای گسترش جنبش فمینیسم توسط نظام سرمایه داری در کشورهای غربی، بحران‌ها و آسیب‌های روحی، هویتی و تربیتی نسل‌ها بوده است. تلاش نظام سرمایه داری و جنبش دفاع از حقوق زنان به راندن زنان از خانه و گسیل داشتن آنان به سوی بازارهای کار و فعالیت اقتصادی، باعث شد که مهدکودک‌ها جایگزین خانواده‌ها شده و «مادران کرایه‌ای» جای مادران واقعی را در میان کودکان بگیرند.

برو بالا