بردگی جنسی

بردگی جنسی شرط آزادی زنان از زندان های آمریکا است
بهمن ۶, ۱۴۰۱

بردگی جنسی شرط آزادی زنان از زندان های آمریکا است

دادگاه فدرال آمریکا در گزارشی توضیح می‌دهد که "صنعت بردگی جنسی" در آمریکا سالیانه به‌طور میانگین ۹.۵میلیارد دلار برای قاچاقچیان زنان درآمد دارد؛ قاچاقچیان جنسی در آمریکا با گذاشتن وثیقه و آزادی زنان موردنظر خود، آنان را برای "بردگی جنسی" می‌فروشند

برو بالا