بانوی مبارز

دختر انقلاب ۵۷ و بانوی خَیر امروز
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱

دختر انقلاب ۵۷ و بانوی خَیر امروز

برنامه های فرهنگی و عمومی استان لرستان همیشه شاهد حضور «زینب اسکندری» است، بانوی آرام امروز که دختر انقلاب ۵۷ است که امروز به نوعی طلیعه دار اقدامات فرهنگی و عقیدتی در استان است و همچنان در جبهه انقلاب گام بر می دارد.

برو بالا