بازنمایی تصویر کودکان و نوجوانان در رسانه ملی

بازنمایی تصویر کودکان و نوجوانان در آثار تلوزیونی دهه های ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰
مهر ۱۹, ۱۴۰۰

بازنمایی تصویر کودکان و نوجوانان در آثار تلوزیونی دهه های ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰

به گزارش جهان بانو، سیاست‌های مرتبط با فرزندآوری یک موضوع بسیار وسیع است و بررسی آن نیز به همان اندازه بزرگ؛ به طوری که همه اجزای یک سیستم باید در آن مشارکت داشته باشند. یکی از وجوه مهم این امر که اغلب در لایه های پنهان تری قرار می گیرد، بازنمایی هنری و فرهنگی این […]

برو بالا