بازار اینترنتی

حراج زنان عربستانی در بازار اینترنتی
دی ۱۱, ۱۴۰۱

حراج زنان عربستانی در بازار اینترنتی

بازار «حراج» بزرگترین بازار اینترنتی عربستان برای داد و ستد زنان خدمتکار و فروختن غیرقانونی آنها به ثروتمندان در قالب مزایده ها در بازار سیاه است.

برو بالا