بازاریابی

رمز موفقیت بانوی کارآفرین گلستانی
تیر ۹, ۱۴۰۱

رمز موفقیت بانوی کارآفرین گلستانی

کارآفرینی زن و مرد نمی‌شناسد، زنان و مردان کارآفرین موفقی در سراسر جهان وجود دارند که فارغ از سن و سال و حتی سرمایه میلیاردی وارد این گود شده‌اند و باتوجه به ایده‌های ذهنی خود برای خود و سایرین شغل ایجاد کرده‌اند، قطعا اگر پای صحبت‌های هرکدام از آن‌ها بنشینی کوله‌باری از تجربه دارند که […]

برو بالا