بارداری پرخطر

رکورد زنی مجتمع خیرین سلامت قم در حفظ جان مادران باردار
بهمن ۳۰, ۱۴۰۲

رکورد زنی مجتمع خیرین سلامت قم در حفظ جان مادران باردار

براساس اطلاعات داده شده از سوی رئیس مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت، در طی 18 ماه گذشته به دلیل اقدامات مثبت صورت گرفته در این بیمارستان، خوشبختانه هیچ مورد فوتی مادر باردار رخ نداده است و این موضوع به عنوان یک رکورد محسوب می شود.

برو بالا