ایران باستان

زن ایرانی از منظر ایرانی
اسفند ۱۳, ۱۴۰۲
بررسی جایگاه زنان ایران باستان در نشست:

زن ایرانی از منظر ایرانی

«نشست زن ایرانی از منظر ایرانی» در بنیاد ایران شناسی با حضور دکتر سیده راضیه یاسینی، دانشیار پژوهش هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به دبیری دکتر زهره شیرین‌بخش، عضو هیئت علمی بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد.

برو بالا