انواع سرطان

اکتبر؛ ماه روبان صورتی و آگاهی بخشی به زنان
مهر ۲۵, ۱۴۰۲
ماه آگاهی بخشی به زنان درباره سرطان سینه

اکتبر؛ ماه روبان صورتی و آگاهی بخشی به زنان

سرطان سینه یکی از شایع ترین نوع سرطان در میان زنان در سنین مختلف بوده و دومین علت اصلی و یکی از شایع ترین علل مرگ و میر زنان در دنیا می باشد.

برو بالا