انقلاب جنسی

زنان قربانی صنعت ویرانگر انقلاب جنسی در آمریکا هستند
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
«جان جیمز پوبل» محقق آمریکایی :

زنان قربانی صنعت ویرانگر انقلاب جنسی در آمریکا هستند

«جان جیمز یوبل» محقق آمریکایی با اشاره به انحطاط اخلاق در غرب، گفت: ایالات متحده آمریکا در طول ۱۰۰ سال اخیر با تکیه بر صنعت ویرانگر انقلاب جنسی به سمت سقوط اخلاقی حرکت کرد و زنان قربانیان اصلی این صنعت آمریکایی هستند.

برو بالا