انحرافات جنسی

زن زندگی آزادی به ایستگاه رژه همجنس‌بازان رسید
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

زن زندگی آزادی به ایستگاه رژه همجنس‌بازان رسید

پیوست فرهنگی پروژه آشوب ۱۴۰۱ انحراف جنسی بود؛ سند این مدعا نیز سردمداران آن بودند. پورن استارهای آمریکا برای اولین بار در تاریخ صنعت پورن وارد کارزار سیاسی شدند و وقایع مرتبط با پروژه زن، زندگی، آزادی را پوشش می‌دادند.

برو بالا