امنیت شغلی زنان

پیش بینی نظام واره شغلی زنان با محوریت فرزندآوری
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱

پیش بینی نظام واره شغلی زنان با محوریت فرزندآوری

خزعلی با اعلام خبر پیش بینی نظام واره شغلی در برنامه هفتم گفت: حمایت از قانون و طرح جوانی جمعیت در دستور کار است که متناسب با این طرح فرزند آوری، کاهش ساعت کاری بانوان، بحث های بازنشستگی، نحوه محاسبه بیمه نیز مورد نظر قرار می گیرد.

برو بالا