اقامت

اقامت دائم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی
بهمن ۱, ۱۴۰۱

اقامت دائم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ضمن اعلام خبر اتمام بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت به تشریح شرایط اخذ اقامت دائم برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی پرداخت.

برو بالا