افزایش سالمندی

حمایت از ازدواج دختران مجرد قطعی برای جلوگیری از ورود به سیاه‌چاله جمعیتی
مهر ۲۳, ۱۴۰۲
آیا پنجره جمعیتی دختران با تجرد قطعی بسته شده است؟

حمایت از ازدواج دختران مجرد قطعی برای جلوگیری از ورود به سیاه‌چاله جمعیتی

اهتمام بر ازدواج زوجین دهه شصتی حرکت بسیار مهمی است که می‌تواند بخشی از خلاءهای موجود را در بحث خانواده پوشش دهد.

برو بالا