آموزش زنان

طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید برخود مراقبتی
آبان ۲۹, ۱۴۰۱

طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید برخود مراقبتی

این طرح در قالب برنامه های مشارکت اجتماعی تلاش می کند تا با بکارگیری رویکرد همیاری، ضمن ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان و دختران، خدماتی را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح پیشگیری اولیه طراحی و تامین نماید.

برو بالا