آبادان

معاون امور زنان و خانواده در کنار خانواده های حادثه متروپل
خرداد ۸, ۱۴۰۱

معاون امور زنان و خانواده در کنار خانواده های حادثه متروپل

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هماهنگی مناسبی را با روانشناسان و مشاوران داشتیم تا بتوانیم پوشش روحی و معنوی خوبی را در این فضا داشته باشیم. به گزارش جهان بانو،نشست انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی آبادان با حضور معاون بهداشت، دانشجویی […]

برو بالا