روز جهانی زنان در دریانوردی

پیرو شعار سال ۲۰۱۹ با عنوان “توانمندسازی زنان در دریا” و قطعنامه مجمع سازمان جهانی دریانوردی، ۱۸ می به عنوان روز جهانی زنان در دریانوردی انتخاب شد. به گزارش جهان بانو، به مناسبت روز جهانی زنان در دریانوردی، سمپوزیومی بین المللی با موضوع “آموزش، شفافیت، به رسمیت شناختن: حمایت از یک محیط کاری بدون موانع”، […]

پیرو شعار سال ۲۰۱۹ با عنوان “توانمندسازی زنان در دریا” و قطعنامه مجمع سازمان جهانی دریانوردی، ۱۸ می به عنوان روز جهانی زنان در دریانوردی انتخاب شد.

به گزارش جهان بانو، به مناسبت روز جهانی زنان در دریانوردی، سمپوزیومی بین المللی با موضوع “آموزش، شفافیت، به رسمیت شناختن: حمایت از یک محیط کاری بدون موانع”، به طور مجازی در ۱۸ می ۲۰۲۲ برگزار شد

این سمپوزیوم نیاز به حضور زنان در جامعه دریایی، کشتی‌ها و در کل بخش دریایی و به‌طور گسترده‌تر در سطوح تصمیم‌گیری های کلان را برجسته می کند؛ این سمپوزیوم همچنین به توسعه مهارت های زنان در بخش دریایی خواهد پرداخت.

زنان بخش جدایی ناپذیر از نیروی کار دریانوردی هستند که به موفقیت خطوط کشتیرانی، بنادر، خدمات خشکی و غیره کمک می کنند. 

روز جهانی زنان در دریانوردی هر سال در” ۱۸ می” برگزار خواهد شد و امسال برای اولین بار این رویداد برگزار می شود.

هدف از برگزاری روز جهانی زنان در دریانوردی ترویج استخدام، حفظ و اشتغال پایدار زنان در بخش دریایی، ارتقای جایگاه زنان در دریا، تقویت تعهد آیمو به هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (برابری جنسیتی) است.

از کشورهای عضو IMO، صنایع دریایی و همه افراد دیگر فعال در صنعت دریانوردی دعوت می شود تا روز جهانی زنان در دریانوردی را به شیوه ای مناسب ترویج داده و جشن بگیرند.

کیتاک لیم، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در این خصوص گفت: هدف از پاسداشت چنین روزی، تلاش‌های بیشتر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، خصوصا برابری جنسیتی است؛ این روز پیرو شعار سال  ۲۰۱۹ با عنوان “توانمندسازی زنان در دریا” و قطعنامه مجمع به تصویب رسیده است. 

وی افزود: بسیار خرسند هستم که کشورهای عضو به فراخوان برای دستیابی به محیطی بدون مانع برای زنان پیوسته اند، به طوری که همه زنان بتوانند به طور کامل، ایمن و بدون مانع در فعالیت های جامعه دریایی، از جمله دریانوردی و کشتی سازی شرکت کنند.