۹ مصوبه قطعی در حوزه بانوان؛ رهاورد سفر هیئت دولت به استان لرستان

به گزارش جهان بانو ناهید پرویزپور، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان اظهار کرد: رهاورد سفر ریاست جمهوری به استان لرستان ۹ مصوبه قطعی در بخش بانوان بوده است. بازسازی و تکمیل سه مدرسه دخترانه و تجهیز سه دبیرستان مهارت آموزی دختران توسط وزارت آموزش و پرورش و اختصاص ۲۰ میلیارد تومان وام اشتغال کشاورزی برای […]

۹ مصوبه قطعی در حوزه بانوان؛ رهاورد سفر هیئت دولت به استان لرستان

به گزارش جهان بانو ناهید پرویزپور، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان اظهار کرد: رهاورد سفر ریاست جمهوری به استان لرستان ۹ مصوبه قطعی در بخش بانوان بوده است. بازسازی و تکمیل سه مدرسه دخترانه و تجهیز سه دبیرستان مهارت آموزی دختران توسط وزارت آموزش و پرورش و اختصاص ۲۰ میلیارد تومان وام اشتغال کشاورزی برای بانوان روستایی در سال  ۱۴۰۰ چند نمونه از مصوبات حوزه بانوان در سفر ریاست جمهوری به استان لرستان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین مبلغ پنج میلیارد تومان به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله تبلت برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل توسط وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
اختصاص یافته است. از مصوبات دیگری که در این سفر به تصویب رسیده است، می توان به اختصاص ۲۰ میلیارد تومان صندوق خرد روستایی توسط معاونت توسعه روستایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اشاره کرد.

پرویزپور تصریح کرد: همچنین مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در راستای تسهیلات کارآفرینی بانوان روستایی به وسیله معاونت توسعه روستایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از مصوبات دیگر حوزه بانوان در سفر هیئت دولت به لرستان بوده است.

همچنین مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای زوج های دهه ۶۰ توسط معاونت توسعه روستایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داد. لازم به ذکر است که تسهیلات اختصاص یافته در صورتی به این زوجین تلق می گیرد که آنان تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کرده باشند.

وی در ادامه از اختصاص پنج میلیارد تومان به منظور مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق خبر داد و گفت: این مبلغ توسط وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ و با هدف مقابله با آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته است. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ ۵ میلیارد تومان را برای کمک به تکمیل پارک بانوان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داده است.

پرویزپور خاطر نشان کرد: سه موضوع دیگر نیز مدنظر امور بانوان استان لرستان است. در ارتباط با آن موضوعات ما تصمیم داریم تا با دفتر امور بانوان این استان رایزنی کنیم و بدین وسیله برای این موضوعات نیز اعتباراتی اخذ نماییم.

منبع: ایسنا