۸۷ درصد خانواده‌های تک‌سرپرست توسط مادر اداره می‌شوند

به گزارش جهان بانو، در ۸ سال اخیر تعداد بانوان سرپرست خانوار با افزایشی قریب به ۸/ ۲۶درصد مواجه بوده است. همچنین نرخ بیکاری بانوان با افزایش رو به رو بوده و مشارکت اقتصادی آنان کاهش یافته است، چرا که در حال حاضر شرایط اقتصادی کرونازده و تحریمی است. سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌ عالی انقلاب […]

۸۷ درصد خانواده‌های تک‌سرپرست توسط مادر اداره می‌شوند

به گزارش جهان بانو، در ۸ سال اخیر تعداد بانوان سرپرست خانوار با افزایشی قریب به ۸/ ۲۶درصد مواجه بوده است. همچنین نرخ بیکاری بانوان با افزایش رو به رو بوده و مشارکت اقتصادی آنان کاهش یافته است، چرا که در حال حاضر شرایط اقتصادی کرونازده و تحریمی است.

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیشتر از ۸۷ درصد خانواده‌های تک‌سرپرست توسط مادر اداره می‌شوند و تنها ۱۳ درصد از آنان تحت سرپرستی پدر قرار دارند.

وی معتقد است که این آمار و ارقام همچون زنگ خطری برای جامعه ماست. به‌ خصوص که مرکز آمار ایران اعلام کرده است که ۷ درصد خانوارها تک‌سرپرست هستند و به ‌نظر می‌رسد که این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: فارس