۲۶ درصد حوادث رانندگی منجر به سرپرستی خانوار توسط زنان می‌شود

نتایج یک طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد ۲۶ درصد حوادث رانندگی منجر به فوت، باعث سرپرست خانوار شدن زنان می‌شود. به گزارش جهان بانو، این مطالعه علمی با عنوان “بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای دچار حوادث ترافیکی منجر به فوت و از کارافتادگی در […]

نتایج یک طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد ۲۶ درصد حوادث رانندگی منجر به فوت، باعث سرپرست خانوار شدن زنان می‌شود.

به گزارش جهان بانو، این مطالعه علمی با عنوان “بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای دچار حوادث ترافیکی منجر به فوت و از کارافتادگی در آذربایجان شرقی” بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ و بر اساس اسناد و مدارک رسمی و ثبت شده توسط نهادهای مسئول در زمینه حوادث رانندگی کشور و آذربایجان شرقی به انجام رسیده است که نتایج بسیار مهم و قابل ملاحظه ای دارد.

این مطالعه علمی توسط دکتر مینا گلستانی از محققان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده که جزو طرح های مطالعاتی مصوب این مجموعه است و نتایج آن می توند برای ارایه راهکارهای موثر برای کاهش آسیب های اجتماعی و نیز تلاش برای کاهش حوادث جاده ای مفید و موثر باشد.

محقق پژوهش فوق با اشاره به اینکه این پروژه به بررسی حدود ۳ هزار و ۷۵۲ نفر فوتی طی دوره ۵ ساله بین سال های ۹۱ تا ۹۵ در آذربایجان شرقی پرداخته است، گفت: حدود ۵۴۰ نفر از این افراد به عنوان سرپرست خانوار جان خود را در اثر حوادث ترافیکی از دست داده اند.

گلستانی اظهار داشت: با توجه به تعداد ۸۶ هزار و ۴۷۱ نفر فوتی ثبت شده در پایگاه داده ای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال های مورد مطالعه در سطح کشور، با تخمین می توان برآورد کرد که حدود ۱۳هزار نفر در کشور معادل ۱۲ هزار و ۹۷۱  به دلیل سوانح و حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند، سرپرست خانوار بوده اند که رقم بسیار بالایی به شمار می رود.

وی ادامه داد: این آمار باعث شده است ۲۶ درصد خانوارها با از دست دادن مردان نان آور، زنان را به عنوان سرپرست خانوار برای تامین معاش زندگی خود داشته باشند.

گلستانی از بررسی حدود ۱۲ هزار پرونده ثبت شده در کمیسیون پزشکی ادارات کل تامین اجتماعی، بهزیستی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: حدود ۳۰۰ نفر از کار افتاده با درصد بالای ۳۰ درصد از کارافتادگی در اثر حوادث ترافیکی در این سازمان ها به عنوان سرپرست خانوار دچار این مشکل شده بودند که با توجه به اینکه تعداد یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۴ نفر در سطح کشور طی این دوره دچار مصدومیت در اثر سوانح ترافیکی شده اند، بنابراین می توان برآورد کرد که حدود ۴۰ هزار نفر (۳۹۶۲۷ نفر) کسانی که دچار از کارافتادگی ناشی از حوادث ترافیکی شده اند، سرپرست خانوار بوده اند.

به گفته وی ارقام ذکر شده در این مطالعه علمی فقط موارد ثبت شده در اسناد و مستندات این سازمان ها بوده اند که البته به دلیل ثبت دستی و عدم وجود داده های الکترونیکی در سال های اولیه آمار ذکر شده را باید بیشتر از این میزان برآورد نمود. 

گلستانی گفت: نتایج حاصله از این مطالعه در خصوص وضعیت اقتصادی خانواده های افراد فوت شده و نیز دچار ازکارافتادگی در اثر سوانح و حوادث ترافیکی، می تواند سیمای جامعی از تاثیر حوادث رانندگی و بار سهمگین اقتصادی آن بر پیکره جامعه را تبیین کند و از طرفی عملکرد بیمه ها و سازمان های درگیر در این حوزه در صیانت از وضعیت اقتصادی خانوارهای دچار حوادث ترافیکی را مشخص می کند.

ایرنا