نخستین کنگره زنان تاثیرگذار خراسان شمالی برگزار می‌شود

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی از برگزاری نخستین کنگره زنان تاثیرگذار استان خبر داد.

زهرا معینی یکتا  از برگزاری اولین کنگره استانی بانوان تأثیرگذار خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: در این رویداد شاخص‌های اثرگذاری در حوزه‌های جهاد تبیین، کارآفرینی و توانمندی زنان، جمعیت و سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی است.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی ادامه داد: این کنگره ذیل کنگره ملی بانوان تأثیرگذار کشور است که متناظر ملی آن را معاونت امور بانوان ریاست جمهوری و دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار کرده است.

وی افزود: زنان شاخص در عرصه‌های تعیین‌شده از طریق دستگاه‌های اجرایی معرفی شده اند و فرم های معرفی در اختیار تیم داوری قرار خواهد گرفت تا از بین آنان، تعدادی از زنان تأثیرگذار جهت تجلیل انتخاب شوند.

وی به نقش بی بدیل زنان در کلیه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی اشاره داشت و افزود: زنان همواره در طول تاریخ، جایگاه تأثیرگذار داشته اند و در کنگره زنان قصد داریم گوشه‌ای از این تأثیرگذاری زنان را همراه با برنامه‌های متنوع به نمایش بگذاریم.

معینی یکتا بیان داشت: در استان خراسان شمالی که با تنوع زیبای قومیتی آمیخته شده است وحدت و یکپارچگی قومیت‌های مختلف نمود داشته و زنان در همه عرصه‌ها افتخار آفرین بوده اند.