کنشگری اجتماعی در عرصه انقلاب اسلامی، معیار اصلی انتخاب معاونت امور زنان

معاونت امور زنان ریاست جمهوری در دولت سیزدهم یکی از مهم ترین انتصاب هایی خواهد بود که می تواند در آینده این قشر از جامعه تاثیرگذار باشد. به گزارش فرتاک نیوز، حضور دکتر الهام یاوری به عنوان تنها زن حاضر در دیدار هیأت دولت مردمی با مقام معظم رهبری گمانه‌ها بر انتخاب ایشان توسط رئیس […]

کنشگری اجتماعی در عرصه انقلاب اسلامی، معیار اصلی انتخاب معاونت امور زنان

معاونت امور زنان ریاست جمهوری در دولت سیزدهم یکی از مهم ترین انتصاب هایی خواهد بود که می تواند در آینده این قشر از جامعه تاثیرگذار باشد.

به گزارش فرتاک نیوز،
حضور دکتر الهام یاوری به عنوان تنها زن حاضر در دیدار هیأت دولت مردمی با مقام معظم رهبری گمانه‌ها بر انتخاب ایشان توسط رئیس جمهور بعنوان معاونت امور زنان و خانواده تقویت شد.

الهام یاوری دارای دکترای مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد فلسفه، عرفان و مدیریت بوده و هم اکنون رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است.

کارگروه زنان از همان ابتدا در کمیته فرهنگی اجتماعی انتخاب کارگزاران دولت مردمی، متشکل از برخی صاحب نظران در حوزه زنان و رئیس فراکسیون زنان مجلس تشکیل شد. در این کارگروه حدود ١٥ نَفَر بررسی و نمره دهی شدند و أفراد با اولویت در دوگروه با تجربه و جوان به دفتر ریاست جمهوری برای استعلام‌ها معرفی شدند.

با توجه به نگاه اصیل انقلابی به مسئله زنان، بنظر می‌رسد این انتخاب بیش از آنکه برآمده از تخصص مطالعات زنان با ادبیات تولید شده در غرب باشد، در توجه به کنشگری اجتماعی زن مومن انقلابی با محور خانواده است.

خانم یاوری هرچند تخصص دانشگاهی در حوزه جامعه شناسی و مطالعات مسائل زنان ندارند، ولی از این حوزه بیگانه نبوده و اتفاقا کسی است که در عمل، کنشگری اجتماعی در عرصه انقلاب اسلامی را در سازمان استعدادهای درخشان نشان داده است.