کمبود مواد اولیه پوشک/ قیمت پوشک بر اساس قیمت های جهانی است

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت گفت: با توجه به اینکه سهم قابل توجه مواد اولیه پوشک وارداتی است، هرگونه تغییر قیمت بر اساس روند قیمت های جهانی صورت خواهد پذیرفت. به گزارش جهان بانو، اسماعیل مهدی پوردر مورد گرانی پوشک، اظهار کرد: با عنایت به تصمیمات جلسه هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ ستاد […]

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت گفت: با توجه به اینکه سهم قابل توجه مواد اولیه پوشک وارداتی است، هرگونه تغییر قیمت بر اساس روند قیمت های جهانی صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش جهان بانو، اسماعیل مهدی پوردر مورد گرانی پوشک، اظهار کرد: با عنایت به تصمیمات جلسه هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری پوشک پیشینی بوده و هرگونه افزایش قیمت این کالا می بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت پذیرد.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی واحدهای تولیدی و بررسی افزایش هزینه های مترتب بر تولید اعم از مواد اولیه، سربار، دستمزد و…و سهم آن در بهای تمام شده تولید، قیمت این کالا در ستاد تنظیم بازار مصوب شد.

کمبود مواد اولیه پوشک

وی ادامه داد: ظرفیت تولید این کالا بیش از نیاز کشور است و مشکلات موجود در تولید و عرضه این کالا ناشی از افزایش قیمت های جهانی و کمبود در مواد اولیه وارداتی از جمله خمیر کاغذ و پودر جاذب است که پیگیری لازم برای حل مشکلات تامین مواد اولیه در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

قیمت پوشک بر اساس قیمت های جهانی تعیین می شود

مهدی پور تصریح کرد: در نیمه دوم سال قبل، افزایش ۷ الی ۱۰ درصدی این کالا از سوی دو شرکت با سهم عمده بازار به جهت افزایش قیمت مواد اولیه اعمال شد و قبل از آن نیز قیمت ها بیش از یک سال ثابت بوده است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت گفت: ضمناً با توجه به اینکه سهم قابل توجه مواد اولیه مورد نیاز در تولید پوشک را مواد اولیه وارداتی تشکیل می دهد، هرگونه تغییر قیمت بر اساس روند قیمت های جهانی صورت خواهد پذیرفت.

مهر