کامیار عابدی برای ویرایش دوم «صدسال شعر زنان ایران» فراخوان داد

به گزارش جهان بانو، کامیار عابدی در یک فراخوان از بانوان شاعر خواست تا آثار خود را به منظور استفاده در ویرایش دوم کتاب «صدسال شعر زنان ایران» ارسال کنند. این پژوهشگر و منتقد ادبی در متنی نوشته است: ویرایش نخست «صدسال شعر زنان ایران» پس از حدود ۴ سال کوشش تدریجی در آغاز دی‌ماه ۱۴۰۰ در ۴۰۰ […]

کامیار عابدی برای ویرایش دوم «صدسال شعر زنان ایران» فراخوان داد

به گزارش جهان بانو، کامیار عابدی در یک فراخوان از بانوان شاعر خواست تا آثار خود را به منظور استفاده در ویرایش دوم کتاب «صدسال شعر زنان ایران» ارسال کنند.

این پژوهشگر و منتقد ادبی در متنی نوشته است: ویرایش نخست «صدسال شعر زنان ایران» پس از حدود ۴ سال کوشش تدریجی در آغاز دی‌ماه ۱۴۰۰ در ۴۰۰ صفحه در انتشارات مروارید به چاپ رسید. این منتخب فقط شعر آزاد، نیمایی و سپید را در برمی‌گیرد. مجموعه مورد بحث بر اساس آثار چاپ‌شده بانوان شاعر (در چند مورد محدود: دفترهای چاپ‌نشده) در دوره زمانی ۱۲۹۹ تا ۱۳۹۹ گردآوری و انتخاب شده است. به سبب شمار زیاد خانم‌های شاعر و برای رسیدن به کمال نسبی، در سال ۱۳۹۷ طی فراخوانی از  شاعران درخواست شد که دفترهای خود را نیز ارسال کنند. شماری از سرایندگان نوگرا و تعداد اندک‌تری از غزلسرایان  از سر لطف آثارشان را برای صاحب این قلم ارسال داشتند. البته، در منتخب «صدسال» فقط آثارشاعران نوگرا آمده و به سبب شمار اندک دفترهای غزلسرایان کار تدوین منتخبی مرتبط با غزل به  دفتر دیگری موکول شده است. اکنون در فراخوان دوم، بانوان شاعر نوگرایی که شعرشان در منتخب حاضر نیامده است درصورت تمایل می‌توانند برای ویرایش دوم این مجموعه، که به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۱ به تدوین نهایی خواهد رسید، دفترهایشان را ارسال کنند.

لازم به ذکر است بانوان غزلسرایی که تا به امروز برای ارسال آثارشان اقدام نکرده‌اند، می‌توانند این آثار را ارسال کنند تا در منتخب مستقل دیگری که تنها به اشعار سروده شده در قالب غزل اختصاص دارد، آورده شود.

منبع: ایسنا