چهره مشهور در ترک اینستا گرام؟!

سلبریتی مشهور: چهار سال است که استفاده از اینترنت را به طور کامل کنار گذاشته ام. به گزارش جهان بانو سلنا گومز، خواننده مشهور آمریکایی به تازگی اعلام کرده است که در چهار سال اخیر استفاده از اینترنت را از زندگی اش کنار گذشته است. بر اساس گفته های این سلبریتی مشهور، صفحه اینستاگرام وی […]

سلبریتی مشهور: چهار سال است که استفاده از اینترنت را به طور کامل کنار گذاشته ام.

به گزارش جهان بانو سلنا گومز، خواننده مشهور آمریکایی به تازگی اعلام کرده است که در چهار سال اخیر استفاده از اینترنت را از زندگی اش کنار گذشته است. بر اساس گفته های این سلبریتی مشهور، صفحه اینستاگرام وی به کمک یک تیم همراه ادارهمی شود.

گومز بر این موضوع تاکید کرده است که ترک کامل اینترنت در طول این چهار سال باعث آسودگی خاطر وی شده و این شرایط احساس نرمال بودن بیشتری را برای او به وجود آورده است. همچنین، وی گفته است که این شرایط موجب ارتباطات بیشتر او در دنیای واقعی شده و به طور کلی زندگی وی دلپذیرتر و مطلوب تر شده است.