چند درصد از شرکت کنندگان در کنکور امسال زنان هستند؟

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیشترین داوطلب کنکور ۱۴۰۱ مربوط به گروه علوم تجربی با تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر است که ۳۸.۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی‌گیرد و بعد از آن رشته های علوم انسانی، زبان ، هنر و ریاضی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند. به گزارش جهان بانو، احسان […]

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیشترین داوطلب کنکور ۱۴۰۱ مربوط به گروه علوم تجربی با تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر است که ۳۸.۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی‌گیرد و بعد از آن رشته های علوم انسانی، زبان ، هنر و ریاضی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.

به گزارش جهان بانو، احسان جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری صبح امروز گفت: در آزمون ۱۴۰۱ از نظر تعداد نفر واقعی افزایش تعداد داشتیم. در گروه علوم انسانی ۴۲ هزار و ۱۸ نفر، گروه هنر ۳۶ هزار و در گروه تجربی بیش از ۱۹ هزار نفر افزایش داشتیم.

وی افزود: بیشترین داوطلب مربوط به گروه علوم تجربی با تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر است که ۳۸.۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی‌گیرد و بعد از آن رشته های علوم انسانی، زبان ، هنر و ریاضی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.
جمالی گفت: از نطر جنسیتی نیز تعداد خانم ها بیشتر است به طوریکه خانم ها ۶۱.۴۴ درصد کل شرکت کنندگان را دارند و ۹۱۵ هزار و ۴۱ نفر خانم داوطلب کنکور هستند.