«چادر نماز» به پوشش دائمی زنان غزه تبدیل شده است

زنان ساکن غزه می‌گویند که پس از نبرد طوفان الاقصی چادر نماز تبدیل به پوشش ۲۴ ساعته آنها شده است.

زنان ساکن غزه می‌گویند که پس از نبرد طوفان الاقصی چادر نماز تبدیل به پوشش ۲۴ ساعته آنها شده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره در یک ویدئو گزارش کرد که از هنگام شروع نبرد طوفان الاقصی پوشیدن چادر نماز به ویژگی زنان ساکن غزه تبدیل شده است.

بانوان فلسطینی در گفتگو با این شبکه گفته اند که آنها تقریباً چادر نماز را به صورت تمام وقت می‌پوشند؛ با آن می‌خوابند، بیدار می‌شوند و امورات خانواده را انجام می‌دهند.

آنها تأکید کردند که چادر نماز برای آنها نماد عبادت، پاکدامنی و پوشش است.

مهر